VICAR

Name:                 Rev Shiju Thomas
Parents:       Mr Thomas K Samuel & Mrs Saramma Thomas
Home Parish:       Variyapuram St Thomas Mar Thoma Church
Degree:       MA, BD
Ordination
Deacon:       2009 June 16th
Kasseessa:                   2009 July 16th
Seminary: Kottayam Mar Thoma Theological Seminary
Family
Wife:    Jeanette T Joy
Home Parish:       Kaithakuzhi Mar Thoma Church
Degree:         MSc
Children Johann Thomas Shiju
Nesia Sara Shiju